Nový kurz

na získanie vodičského oprávnenia skupiny „B“ otvárame 25.júla 2024 o 16:30 hod.
Volajte, píšte na mobilné číslo (+421)-905-592-539 a rezervujte si miesto v kurze. TEŠÍME SA NA VÁS!

Ponuka kurzov:

KURZ NA ZÍSKANIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA SKUPINY "B", DOŠKOĽOVACÍ KURZ VODIČOV, KONDIČNÝ VÝCVIK DRŽITEĽOV VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA SKUPINY „B“

ZÁKONY A SKÚŠOBNÉ TESTY

Pre žiadateľov o vydanie vodičského preukazu ale aj pre držiteľov vodičského oprávnenia.

O NÁS

Autoškola Mužík Vám ponúka možnosť získať vodičské oprávnenie skupiny B na vysokej úrovni.

Sme autoškola, kde keď prídete, tak sa budete cítiť ako doma. Privíta Vás príjemné, kolegiálne prostredie a ihneď z Vás opadne pocit strachu z prvej jazdy. Náš profesionálny prístup pri výučbe, Vám pomôže získať za volantom potrebnú istotu.

Vieme, že podstatná časť Vás – žiadateľov je schopná úspešne zvládnuť teoretickú prípravu. Prioritou je pre nás najmä to, aby ste boli dostatočne pripravení na zaradenie sa do cestnej premávky. Snažíme sa preto, skoordinovať optimálne teóriu s praxou. Ak to spolu zvládneme, bude to náš spoločný úspech. K tomu však potrebujeme pri výcviku aj Váš aktívny prístup.

Adresa prevádzky

  •  Zábranie č. 50, 920 01 Hlohovec
  •  (+421)-905-592-539

VOLAJTE (+421)-905-592-539