1) volajte prevádzkovateľovi autoškoly na telefónne číslo (+421)-905-592-539 a preverte si možnosť Vášho nástupu do kurzu na daný termín,

2) po súhlase prevádzkovateľa autoškoly s Vašim prijatím do kurzu zašlite na horeuvedené telefónne číslo SMS v tvare : Meno a priezvisko, dátum narodenia , bydlisko, emailová adresa a dátum otvorenia kurzu

3) stiahnite si z našej webovej stránky v sekcii Info / Prihláška tlačivo s názvom :
Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia“ (vytlačte obojstranne), toto tlačivo si na prednej strane vyplňte (ak nemáte 18 rokov, je potrebný súhlas zákonného zástupcu), dajte si na zadnú stranu žiadosti potvrdiť svojmu lekárovi, že ste po zdravotnej stránke schopní viesť motorové vozidlo.

4) odovzdajte takto vyplnené tlačivo autoškole najneskôr do 3 pracovných dní pred otvorením kurzu

5) v deň otvorenia kurzu nastúpte do kurzu.