Kurz pre získanie vodičského oprávnenia B – cena 580,00 EUR*
 • *Cena platí pre najbližší kurz.
 • Možnosť zaplatiť kurz vodičského preukazu na dve splátky bez navýšenia ceny.

V cene kurzu nie je:

 • správny poplatok za vykonanú skúšku vo výške 33,00 EUR – platíte štátu poskytnutie policajta – skúšobného komisára,
 • kurz prvej pomoci vo výške 20,00 EUR a uhrádzate ho v deň absolvovania kurzu lektorovi, ktorý Vám samozrejme vydá príjmový pokladničný blok.
RÝCHLO KURZ skupiny B

Rýchlo kurz prebieha v zrýchlenom tempe a je obmedzený určitým počtom účastníkov, teda v jednom termíne s prihliadnutím na kapacity autoškoly môžu byť v rýchlo kurze najviac dvaja účastníci.

 • cena rýchlo kurzu pre skupinu B je od 750,00 EUR
 • je stanovená  dohodou, závisí od individuálnych požiadaviek žiadateľa.
 • rýchlo kurz prebieha v zrýchlenom tempe
 • teória prebieha individuálne a v čase a v dňoch podľa vašich požiadaviek
 • výuka prebieha aj  v sobotu a nedeľu
 • garantujeme ukončenie kurzu do 30 dní
Kondičné jazdy pre žiaka autoškoly

Sú určené len pre žiaka našej autoškoly, ktorému praktické jazdy v kurze nestačili na zvládnutie potrebných zručností vodiča. Prípadne sú určené na to, že ak je žiak z praktickej jazdy hodnotený klasifikačným stupňom neprospel a potrebuje sa zdokonaliť v praktickej jazde.

 • cena  je 10,00 EUR za vyučovaciu hodinu. Jedna jazda v cestnej premávke trvá minimálne dve vyučovacie hodiny.
Kondičné jazdy pre vodičov držiteľov vodičského oprávnenia skupiny B

Len pre držiteľov vodičského preukazu pre skupinu B. Ak ste dlhšie nesedeli za volantom a „bojíte sa“ sú tieto jazdy určené práve Vám.

 • cena jednej vyučovacej hodiny je 15,00 EUR za 45 min.
 • jedna jazda v cestnej premávke trvá minimálne dve vyučovacie hodiny.
Zabezpečenie osoby vykonávať výcvik z vedenia vozidiel a poskytnutie výcvikového vozidla na skúšku podľa § 80 8/2009 – vykonanie 1 a 2 opravná skúška

Správny poplatok v hodnote 33,00 EUR je za prvú skúšku a 8,00 EUR za opravnú skúšku si hradí žiak.

Kurz v každej autoškole na Slovensku sa končí prihlásením na riadnu skúšku (prvú). Prevádzkové náklady autoškoly (poskytnutie učebne, vozidla, inštruktora) na vašu prvú skúšku sú zarátané v cene kurzu.

Iné možné poplatky autoškoly

Prestoj

Pokiaľ účastník kurzu včas, najmenej 24 hod. pred plánovaným praktickým vyučovaním nezruší jazdu, v prípade neúčasti na plánovanom praktickom vyučovaní je povinný zaplatiť prestoj.

 • prestoj (nedostavenie sa na jazdu, včas nezrušenie) 10,00 EUR
 • individuálne prípady hodné osobitného zreteľu – autoškola môže od vyžadovania poplatku upustiť.
Nový token (kľúč)

Strata, poškodenie tokenu – prihlasovacieho kľúča pre systém JISCD

20,00 EUR vydanie nového tokenu- prihlasovacieho kľúča účastníkovi kurzu pre prihlasovanie sa do systému JISCD v prípade straty, poškodenia a pod.

Všetky horeuvedené ceny sú vrátane DPH.