Pri výcviku kladieme dôraz na profesionálne správanie inštruktorov k žiakovi, pokojná atmosféra vo výcvikovom vozidle pri praktickom výcviku je samozrejmosťou. Teoretickú prípravu po dohode realizujeme dištančnou formou.

Ako sa môžem zapísať do autoškoly?

Do autoškoly sa môžete prihlásiť mailom, telefonicky, osobne alebo elektronickou on-line prihláškou do autoškoly:
• telefonicky na tel.čísle: (+421)-905-592-539
• osobne v priestoroch autoškoly

Čo musím urobiť pred nástupom do autoškoly?

Ešte pred zaradením do kurzu v každej autoškole si musíte stiahnuť a vytlačiť na našej webovej stránke tlačivo „Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia“. Uvedené tlačivo si musíte dať potvrdiť u svojho lekára. Týmto preukazujete, že ste spôsobilý po zdravotnej stránke viesť motorové vozidlo. Až po predložení vyššie uvedeného tlačiva, ktoré máte potvrdené od svojho lekára vás autoškola môže zaradiť do výcviku. Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia musíte vytlačiť obojstranne vo formátu A4!!!

Aká je dĺžka kurzu v autoškole?

Štandardný výcvik na skupinu B trvá zvyčajne 3 až 4 mesiace. Dĺžka kurzu veľkou mierou závisí od vášho aktívneho prístupu. Teória prebieha zvyčajne 2-krát do týždňa, obvykle v odpoludňajších hodinách. Ak je záujem zo strany žiakov, tak teória môže prebiehať aj v dopoludňajších hodinách. Všetko je na vzájomnej dohode. Maximálne však môže kurz trvať jeden rok. Samozrejme, termín a čas jázd si určujete vy.

Viete mi prispôsobiť čas a termín jázd?

Áno, deň a čas praktickej jazdy si dohodnete vopred, podľa vašich časových možností a požiadaviek. Jazdíme od 7.00 hod do 21.00 hod. V odôvodnených prípadoch jazdíme aj cez víkendy.

Je možná platba za kurz v autoškole  aj na splátky?

Áno, dá sa uhradiť kurz aj na splátky. Po zahájení kurzu a po absolvovaním trenažéra je potrebné zaplatiť prvú splátku. Zvyšnú časť doplatíte v deň posledného praktického výcviku vo vozidle teda na poslednej jazde.

Môžem získať vodičský preukaz B už v 17-tich rokoch?

Áno, zapísať sa do autoškoly a začať kurz na získanie vodičského preukazu skupiny B môžete už ako 16-ročný. Skúšku môžete absolvovať však už ako 17-ročný. Po úspešnom absolvovaní skúšky vám bude udelené vodičské oprávnenie na skupiny B. Do dovŕšenia veku 18 roka a 3 mesiace po dosiahnutí veku 18 rokov môžete viesť vozidlo len v prítomnosti osoby, ktorú schváli váš  zákonný zástupca. Táto osoba musí byť držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B najmenej 10 rokov a bola zapísaná ako spolujazdec v evidencii vodičov orgánom policajného zboru.

Koľko hodín teórie je v autoškole?

V každej autoškole na Slovensku, podľa učebnej osnovy pre skupinu B je určených 32 hodín. Jedna vyučovacia hodina trvá 45 min.

Ako dlho trvá jedna jazda?

Jedna jazda môže podľa zákona trvať 45 minút – jedna vyučovacia hodina, 2 x 45 minút – dve vyučovacie hodiny alebo 3 x 45 minút – tri vyučovacie hodiny.

Ako prebieha teória?

Vyučovanie teórie prebieha v malom kolektíve, kde inštruktor autoškoly pomocou najmodernejšej audiovizuálnej techniky prepojenej s počítačom a za pomoci výkladu vám vysvetlí jednotlivé ustanovenia pravidiel cestnej premávky, teórie jazdy a zásad bezpečnej jazdy. Hlavný dôraz kladieme na pochopenie riešenia križovatiek. Na výučbu teórie používame elektronickú aplikáciu Dobrý vodič. Každý študent dostane prístupové práva bezplatne.