Ako sa môžem zapísať do autoškoly?

Do autoškoly sa môžete prihlásiť mailom, telefonicky, osobne alebo elektronickou on-line prihláškou do autoškoly.

 • mailom na info@autoskolamuzik.sk
 • telefonicky na tel.čísle: (+421)-905-592-539
 • osobne v priestoroch autoškoly

Čo musím urobiť pred nástupom do autoškoly?

Ešte pred zaradením do kurzu v každej autoškole si musíte stiahnuť a vytlačiť, alebo vyzdvihnúť v autoškole tlačivo „Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia – Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky“. Uvedené tlačivo si musíte dať potvrdiť u svojho lekára. Týmto preukazujete, že ste spôsobilí viesť motorové vozidlo. Až po predložení vyššie uvedeného tlačiva, ktoré máte potvrdené od svojho lekára vás autoškola môže zaradiť do výcviku. Tlačivo „Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia – Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky“ je vo formáte A4 a stiahnete si ho na našej web stránke. Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia musíte vytlačiť obojstranne vo formátu A4 !!!


Aká je dĺžka kurzu v autoškole?

Štandardný výcvik na skupinu B trvá zvyčajne 8 až 12 týždňov. Dĺžka štandardného kurzu veľkou mierou závisí od vášho aktívneho prístupu. Teória prebieha zvyčajne 2-krát do týždňa, obvykle v odpoludňajších hodinách. Ak je záujem zo strany žiakov,  tak teória môže prebiehať aj v dopoludňajších hodinách. Všetko je na vzájomnej dohode.

Maximálne však môže kurz trvať jeden rok. Samozrejme, termín a čas jázd si určujete vy. Naša autoškola nemá záujem na nejakom naťahovaní kurzu.


Nemôžem sa zúčastňovať na teórii. Môžem v autoškole vynechať teóriu?

Každá autoškola na Slovensku má rovnaký minimálny počet hodín v kurze, a musí mať vo vozidle, v učebni a pokiaľ má trenažér, tak aj na trenažéri namontované zariadenie, ktoré umožňuje zaznamenanie údajov o identite účastníka kurzu a inštruktora autoškoly, o čase strávenom v učebni, na trenažéri, zúčastnení sa na jazde, o trase a trvaní dĺžky jazdy. Tieto údaje sú zo zariadenia GPS monitoringu automaticky zasielané do jednotného informačného systému v doprave – JISCD. Čiže GPS monitoring dochádzky žiaka na teóriu, trenažér a jazdu v autoškolách je povinný. Jednoducho povedané – celý výcvik a hlavne účasť je  prostredníctvom GPS monitorovaný. Ak vymeškáte viac ako 20% vyučovacích hodín teórie a tieto si nenahradíte v náhradnom termíne, nemôžete pokračovať vo výcviku, systém Vás nepustí na skúšky.


Viete mi prispôsobiť čas a termín jázd?

Áno, deň a čas praktickej jazdy si dohodnete vopred, podľa vašich časových možností a požiadaviek. Jazdíme od 7.00 hod do 21.00 hod. Ak potrebujete, budeme jazdiť aj cez víkendy.


Je možná platba za kurz v autoškole  aj na splátky?

Áno, dá sa uhradiť kurz aj na splátky. Po zahájení kurzu a po absolvovaním trenažéra je potrebné zaplatiť zálohu – polovicu sumy. Zvyšnú časť doplatíte v deň posledného praktického výcviku vo vozidle teda na poslednej jazde. Cena kurzu je bez navýšenia.


Čo je to rýchlo kurz v autoškole?

Ak Vám skupinový kurz z časových dôvodov nevyhovuje, chcete ho mať čo najskôr, tak autoškola ponúka rýchlo kurz. Cena za rýchlo kurz je samozrejme vyššia ako za normálny kurz, nakoľko autoškola s Vami prakticky denne vykonáva výuku a výcvik. Výcvik v rýchlo kurze vieme ukončiť do 1 mesiaca.

Je však potrebné zdôrazniť, že po ukončení kurzu v autoškole ste ihneď v ten deň prihlásený na skúšky na dopravný inšpektorát PZ. Musíte k mesiacu výcviku prirátať 5 až 14 dní, dokedy príslušník Policajného zboru skúšky s Vami vykoná.


Môžem získať vodičský preukaz sk. B  od 17-tich rokov?

Áno, zapísať sa do autoškoly a začať kurz na získanie vodičského preukazu skupiny B môžete už ako 16-ročný. Skúšku môžete absolvovať však už ako 17-ročný. Po úspešnom absolvovaní skúšky vám bude udelené vodičské oprávnenie na skupiny B. Do dovŕšenia veku 18 roka a 3 mesiace po dosiahnutí veku 18 rokov môžete viesť vozidlo len v prítomnosti osoby, ktorú schváli váš  zákonný zástupca. Táto osoba musí byť držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B najmenej 10 rokov a bola zapísaná ako spolujazdec v evidencii vodičov orgánom policajného zboru.


Aké testy sú na skúškach?

Otázky v testoch na skúškach o vodičské oprávnenie sú zhodné s otázkami v testoch, ktoré používame v autoškole. Je ich 35 kusov. Veľa otázok sa opakuje. Autentické testy nájdete aj v elektronickej podobe na webovej stránke www.vodicak.sk.


Koľko hodín teórie je v autoškole?

V každej autoškole na Slovensku, podľa učebnej osnovy pre skupinu B je určených  32 hodín. Jedna vyučovacia hodina trvá 45 min.


Koľko je v autoškole jázd?

Podľa platnej učebnej osnovy pre skupinu B je predpísaný počet spolu 39 vyučovacích hodín praktického výcviku.

Rozloženie hodín je nasledovné :

 • v I.etape: 4 vyučovacie hodiny na trenažéri a 2 vyučovacie hodiny na náhradnej výcvikovej ploche
 • v II.etape: 2 vyučovacie hodiny na náhradnej výcvikovej ploche, 6 vyučovacích hodín flexi, 24 vyučovacích hodín v cestnej premávke a 1 vyučovacia hodina praktickej údržby

Ako dlho trvá jedna jazda?

Jedna jazda môže podľa zákona trvať 45 minút – jedna vyučovacia hodina, 2 x 45 minút – dve vyučovacie hodiny alebo 3 x 45 minút – tri vyučovacie hodiny.


Ako prebieha teória?

Vyučovanie teórie prebieha v malom kolektíve, kde inštruktor autoškoly pomocou najmodernejšej audiovizuálnej techniky prepojenej s počítačom a za pomoci výkladu vám vysvetlí jednotlivé ustanovenia pravidiel cestnej premávky, teórie jazdy a zásad bezpečnej jazdy. Hlavný dôraz kladieme na pochopenie riešenia križovatiek.


Prepadol som na skúške v autoškole a chcem sa opýtať, či  môžem robiť u vás vo vašej autoškole kondičné jazdy?

Nemôžete robiť u nás kondičné jazdy, pretože nemáte ešte vodičský preukaz a jazdiť môžete len v autoškole v ktorej robíte kurz. Takže kondičné jazdy si musíte priplatiť vo vašej autoškole.

Pred výberom autoškoly treba myslieť aj na to, že možno budete potrebovať nejaké kondičné jazdy a už pri výbere autoškoly sa treba pozrieť koľko daná autoškola má cenu za jednu kondičnú jazdu.


Kedy môžem ísť na opravnú skúšku a koľko eurový kolok sa platí na opakovanú skúšku?

Opravnú skúšku je možné vykonať najskôr po piatich pracovných dňoch od poslednej skúšky, najneskôr do 6 mesiacov od 1. neúspešnej skúšky. Žiak ma nárok len na 2 opravné skúšky. Správny poplatok za opravu je 8,00 EUR.


Ako sa rozhodovať pri voľbe autoškoly?

Pred zápisom do autoškoly si pozrite cenu v cenníku, niektoré autoškoly cenník na webe neuvádzajú, prípadne  majú len cenu za kurz a iné poplatky ako cena za kondičné jazdy neuvádzajú, takže si preverte osobne v danej autoškole nasledovné:

 • Cena kurzu v autoškole
 • Či cenu behom kurzu nebude navýšená
 • Cenu za kurz prvej pomoci
 • Cenu za opakovanú skúšku, nemyslíme tým cenu za kolok pre štát, ale koľko berie autoškola za pristavenie vozidla a inštruktora  na vykonanie opakovanej skúšky– aj keď si poviete že vy to nebudete potrebovať, verte, že to je dôležitý údaj!
 • Cenu za kondičné jazdy – aj keď si poviete že vy ich potrebovať nebudete, verte, že to je dôležitý údaj!
 • A nezabudnite sa informovať u niekoho osobne kto chodil do autoškoly o ktorú máte vy záujem.
 • Najdôveryhodnejšie referencie si môžete pozrieť na facebookovej stránke autoškoly, ktorú by mala mať založená každá autoškola, ktorá ide s dobou dnešnej elektronizácie.