KURZ NA ZÍSKANIE VODICSKÉHO OPRÁVNENIA SKUPINY „B“

Pozostáva zo:
• 33 x 45 minút teoretickej výuky,
• 2 x 90 min praktického výcviku na trenažéri,
• 17 x 90 minút praktického výcviku vo výcvikovom vozidle,
• 1 x 45 minút výuka predmetu praktická údržba).

DOŠKOĽOVACÍ KURZ VODIČOV

Doškoľovací kurz vodičov sa vykonáva na základe rozhodnutia orgánu Policajného zboru podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu a preskúšaniu odbornej spôsobilosti vodiča v zmysle § 79 ods.2 zákona č. 8/2009 o cestnej premávke.
Pozostáva z:
• 12 x 45 minút teoretickej výuky,
• 3 x 90 minút praktického výcviku vo výcvikovom vozidle.).

Potrebné doklady:
• Rozhodnutie orgánu Policajného zboru o povinnosti podrobiť sa doškoľovacieho kurzu (Toto rozhodnutie predložte autoškole. Bez neho Vás nemôžeme prihlásiť na kurz.) Autoškola podľa aktuálnej požiadavky Policajného zboru Vás môže požiadať o predloženia ďalších dokladov.

KONDIČNÝ VÝCVIK DRŽITEĽOV VODIČSKÉHO OPRRÁVNENIA SKUPINY „B“

Je určený pre držiteľov vodičských oprávnení skupiny „B“, ktorí si potrebujú obnoviť svoje praktické zručnosti vo vedení motorových vozidiel skupiny „B“
Ponúkame :
• Kondičný výcvik na vozidle s manuálnou prevodovkou: cena 35 eur 90 minút jazdy.
• Kondičný výcvik na vozidle s automatickou prevodovkou (od 1.7.2023) : cena 40 eur 90 minút jazdy