Výcvik je realizovaný podľa učebných osnov pre vodičské oprávnenie skupiny B, ktoré sú záväzné pre všetky autoškoly. Pozostáva z :

• JAZDY V CESTNEJ PREMÁVKE A NA AUTOCVIČISKU:

17 jázd, jedna jazda trvá 90 minút. Z týchto 17 jázd musíte absolvovať na autocvičisku dohromady 180minút. Jazda s prívesným vozíkom 135 minút.( Započítava sa do času jazdy v premávke.)

• PRAKTICKÁ ÚDRŽBA

1 vyučovaciu hodina

• VÝCVIK NA TRENAŽERI

4 vyučovacie hodiny

• TEORETICKÁ VÝUKA

32 vyučovacích hodín, pričom 50% z celkového počtu sa môže absolvovať online formou, samozrejme po dohode s inštruktorom.

Povinnosťou žiaka je zúčastniť sa aj kurzu prvej pomoci, ktorý autoškola zorganizuje v priestoroch autoškoly, ale lektori sú špeciálne vyškolení zdravotnícky pracovníci.